catégories

support en ligne

Thủy

Numéro de téléphone
01287172929

Librairie 1

Numéro de téléphone
04. 37 26 48 96/ 09 15 05 48 25


100,000 VNĐ

Ajouter au panier

Ngữ pháp tiếng Pháp

Détails sur le produit: » Prix: 100,000 VNĐ » Barecode: 1234567891052 » Auteur: Nguyễn Ngọc Cảnh » Éditeur: NXB Giao thông Vận tải » L'année d'édition: 2007 » Langue: Vietnamien - Français » Dimension: 14.5 x 20.5 cm » Nombre de page: 632 » Poids:

Descriptions du produit

Nội dung: 

- Đưa ra những hiện tượng ngữ pháp cơ bản nhất dùng nhiều ví dụ minh họa

- Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp của 2 ngôn ngữ 

- Các ví dụ chỉ rõ thuộc cấp độ ngôn ngữ (thông dụng/văn học, khẩu ngữ/bút ngữ, ... giúp người học làm quen với cách nói và viết đúng ngữ cảnh. 

- Các ví dụ được dịch ra tiếng Pháp giúp người học biết cách nói và viết đúng như người Pháp đồng thời học thêm từ vựng và cách dịch tốt. 

 

Đối tượng:

1. Học sinh đang học tiếng pháp ở các trường Đại học ngoại ngữ nhất là trong giai đoạn ngôn ngữ cơ sở.

2. Sinh viên các trường đại học không chuyên ngữ.

3. Những người tự học đã học xong phần ngôn ngữ cơ sở cần nâng cao kiến thức về ngữ pháp

 

 

Designed by BLUE SKY ™