catégories

support en ligne

Thủy

Numéro de téléphone
01287172929

Librairie 1

Numéro de téléphone
04. 37 26 48 96/ 09 15 05 48 25

400 bài tập nâng cao có hướng dẫn văn phạm tiếng Pháp

Détails sur le produit: » Prix: 59,000 VNĐ » Barecode: 1234567891083 » Auteur: PHẠM TUẤN,TĂNG VĂN HÙNG, DIỆU HƯƠNG » Éditeur: Thanh niên » L'année d'édition: 2010 » Langue: Song ngữ Pháp - Việt; Français -Vietnamien bilingue » Dimension: 14 x 20 cm » Nombre de page: 340 » Poids: 280 g

Descriptions du produit

400 bài tập tiếng Pháp nâng cao là tài liệu có hướng dẫn văn phạm được trình bày dưới dạng song ngữ Pháp-Việt, dành cho các học viên đang học tiếng pháp (trình độ B, C) để rèn luyện ngữ pháp và tự thực hành giao tiếp.
Giáo trình 400 bài tập tiếng Pháp nâng cao gồm những đặc điểm như sau:

- 28 chủ đề ngữ pháp được thể hiện đơn giản, dễ hiểu và có nhiều ví dụ minh hoạ.
- Những ví dụ có đóng khung đều liên quan đến các quy tắc ngữ pháp được hướng dẫn chi tiết trong nội dung bài học.
- Nội dung bài tập rất gần gũi với thực tế, có thể ứng dụng vào sinh hoạt giao tiếp hàng ngày.

Designed by BLUE SKY ™