catégories

support en ligne

Thủy

Numéro de téléphone
01287172929

Librairie 1

Numéro de téléphone
04. 37 26 48 96/ 09 15 05 48 25

250 bài tập sơ cấp từ vựng tiếng Pháp

Détails sur le produit: » Prix: 40,000 VNĐ » Barecode: 1234567891082 » Auteur: Phạm Tuấn – Tăng Văn Hùng » Éditeur: Thanh Niên » L'année d'édition: 2011 » Langue: Song ngữ Pháp - Việt; Français -Vietnamien bilingue » Dimension: 20 x 14 cm » Nombre de page: 254 » Poids: 200 g

Descriptions du produit

250 bài tập sơ cấp từ vựng tiếng Pháp” được biên soạn dành cho các học viên có trình độ mới bắt đầu học tiếng pháp hoặc các bạn có khả năng tự học. Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng tài liệu này như một giáo trình hỗ trợ cho việc thực hành tài liệu “ 400 bài tập tiếng Pháp sơ cấp” đã xuất bản.

Với các chủ đề bài học, cuốn sách hướng dẫn các bạn tìm hiểu từ vựng tiếng Pháp từ dễ đến khó, dưới các hình thức: câu chuyện, đối thoại, tranh minh họa và các thành ngữ hình tượng. Bên cạnh đó, các tác giả còn đưa vào các câu tục ngữ, thuật ngữ và thành ngữ thân mật nhằm giúp người học tiếp cận với thực tế cuộc sống của người Pháp hiện nay.

Designed by BLUE SKY ™